Templom

Templom: a keresztény egyházban a nyilvános istentisztelet és az istentiszteletre összegyűlt hívek helye. Három részből áll: előcsarnok, hajó és szentély. A bizánci szertartású templomban a szentély mindig a keleti oldalon van, így a hívek is kelet felé fordulva imádkoznak a pappal együtt. Bár a templomot Isten imádására építik, mégis valamely szentnek oltalma alá helyezik, vagy valamelyik hittitokról nevezik el. Ez a templom címe vagy védőszentje. A templom hajóját a szentélytől a díszes ikonosztázion választja el. A templom építéséhez püspöki engedély szükséges. Ennek elnyerése után áldják meg és helyezik el az új templom alapkövét. A kész templomot a püspök ünnepélyes szertartással szenteli fel, vagy megbízottja áldja meg kevésbé ünnepélyes szertartással. Ilyenkor történik az oltárasztal felszentelése is a többi berendezési tárggyal együtt. Végül az új templomban bemutatják az első Szent Liturgiát. A templom lehet a püspök székesegyháza, valamelyik egyházközség parochiális temploma, vagy fiókegyház, vagy szerzetesház temploma.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)