Utrenye

Utrenye: (orthrosz) a bizánci szertartású egyház reggeli istentisztelete. Időtartamát és ünnepélyességét tekintve beszélhetünk hétköznapi és vasárnapi (ünnepi) utrenyéről. A hétköznapi reggeli zsolozsma részei: kezdő áldás, hexapszalmosz, nagy ekténia, tropárok, kathizmák, kánonok, dicséreti zsoltárok, olvasott doxológia, ekténiák, előverses sztichirák, tropárok, elbocsátás. A vasárnapi és ünnepi reggeli zsolozsma sokirgalmú énekkel, ünnepi magasztalással, evangéliummal, énekes nagy doxológiával bővül és lesz ünnepélyessé. Nagyböjtben, fényeshéten, vagy néhány más alkalommal (Pl. nagypénteken) rendkívüli előírásokkal végzett utrenye van.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)