Vasárnap

Vasárnap: a kereszténység heti ünnepnapja. A Szentírás tanúsága szerint már az őskeresztények is ezt ünnepelték a zsidó szombat helyett, és Krisztus feltámadásának emlékére szentelték. Ez volt az Úr napja. A vasárnap megszentelésében két elem van: az istentiszteletnek és a munkától való tartózkodásnak parancsa. A bizánci szertartású egyház az év folyamán néhány kivétellel minden vasárnapot Krisztus feltámadása emlékének szentel. Ez még nagyböjtben is így van. A feltámadás tiszteletét csak a legnagyobb ünnepek szorítják ki: Úrjelenés, Virágvasárnap, Pünkösd, Úrszínváltozás, Keresztfelmagasztaltatás, Karácsony. Az egyes vasárnapoknak az egyházi évben különleges elnevezésük van, vagy a Szent Liturgián olvasott Evangélium szerint: pl. Tamásvasárnap, vagy valamilyen szertartás miatt: pl. kereszthódoló vasárnap, vagy valamelyik ünneppel való kapcsolata miatt: pl. Úrjelenés előtti, utáni vasárnap, vagy az aznapon ünnepelt szentek miatt: pl. zsinati atyák vasárnapja.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)