II. mezórion a III. imaóra után:

Zsoltárai: 29, 31, 60. zsoltárok. Állandó tropárjai: „Atyáinknak Istene... Dicsőség. A te szent vértanúid Uram... Most és. Megvívhatatlan védőbástyánk vagy”. Tehát fohászkodás a Szentlélektől szentté tett emberekhez. Záróimája: A Szentlelket leküldő Isten tanítson meg imádkozni és újítson meg minket is Lelke által.