Óraközi istentiszteletek

Az imaórák tárgyalásainak végén feltétlenül meg kell emlékeznünk az ún. „Óraközi istentiszteletek”-ről, a mezórionokról.

Valószínűleg a szerzetesi buzgóságból eredt az a kívánság, hogy az egyes imaórák között levő hosszabb időt megfelezzék egy újabb istentisztelettel, különösen akkor, ha valamelyik imaórát összekapcsoltak egy másikkal. Mai gyakorlatunk szerint ezeket a szolgálatokat csak a monostorokban, az apostolfejedelmek és a karácsony böjtjében végzik.

Az I. III. VI. és IX. imaórák után találunk mezórionokat.

Felépítésük nagyban hasonlít az imaórák szokásos felépítéséhez: 3 zsoltár, Kis doxológia, Háromszorszent, Miatyánk, papi fennhang, és az imaóra állandó tropárjai.

Uram irgalmazz! 40-szer, Kis doxológia, Ki a keruboknál, papi áldás: Szent atyáink imái által, záróima, kis elbocsátó, Szt. Efrém fohászai. A mezórionok gondolatköre megegyezik az előtte levő imaórák gondolatkörével.