Mi az istentiszteletek lényege?

A templomi istenszolgálatok lényege mindig a Szentháromság dicsőítése. Ez a lényeg rövid, imádságos sóhajtásokban; a kis doxológiákban: „Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.”; a Triszágionban: „Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!”; a „Szentháromság könyörülj rajtunk…” imában; a háromszoros „Uram irgalmazz” fohászkodásban; az Úr imájában, amelyet szintén a Szentháromság dicsőítése fejez be: „Mert tied az ország, a hatalom és dicsőség Atya és Fiú és Szentlélek…” fejeződik ki. Ezeket az imádságokat minden istenszolgálat alkalmával legalább egyszer elimádkozzuk, gyakran többször is. A lényeg az imádságoknak ebben a láncolatában van. Ebben található a dicsőítés legmagasabb foka, amelyet az angyalok „Szent, szent, szent” szavai fejeznek ki.

A Szentháromságot nemcsak meghatározott imádságokkal dicsérjük. Az Ő dicsőítése kifejeződik az istentiszteletek szokásos hármas felosztásában, részében. Figyeljük meg mindjárt istentiszteleteink kezdetét: nagyon uralkodó benne a hármas szám!