Milyen időket szentelünk meg istentiszteletekkel?

„Szüntelenül imádkozzatok!” – ezt parancsolja az apostol a keresztényeknek. Ha akarjuk, létünk minden pillanatát átszőheti az imádság. Az Egyház az istentisztelet által az egész napot és az éjszakának jó részét imádsággal szenteli meg.

Egyházunk szokása szerint a liturgikus napot az Alkonyati zsolozsmával kezdjük. Ezt követi a Kis esti szolgálat, nagyböjtben a Nagy esti istenszolgálat. Az éjszakai pihenést megszakítva az Egyház az Éjféli zsolozsmára hívja össze az istenszeretőket. Az új nap reggelét a Reggeli istentisztelettel és az I. imaórával köszönti. Mint nevezetes órákat, délelőtt 9 órát a III. imaórával, a 12 órát a VI. imaórával, a délutáni 3 órát a IX. imaóra elmondásával szenteli meg. Egyes böjti időkben az elsorolt imaórák között az Óraközi istentiszteletek is sorra kerülnek. A nap fénypontja a Szent Liturgia bemutatása, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az Előábrázoló (Tüpika), vagy Déli istentisztelet elvégzése.

Gyakorlatilag ezt a rendet csak a kolostori közösségekben lehet megvalósítani. Az adott körülmények különféle változásokat és módosításokat hoztak be Egyházunk ősi előírásaiba.

E bevezető utáni kis összeállítás azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megkísérelje bemutatni a bizánci szertartású Egyház naponta előforduló istentiszteleteit, szent zsolozsmáját. Bemutatni kívánja, de nemcsak úgy, hogy felsorolja az egymás után következő részeket, hanem kis magyarázatot is fűz hozzájuk elmélkedésként. Így sokkal többet ad a jelenlevők lelkének.

Az összeállítás első, nagyobb részében a szent zsolozsma egyes szolgálatai mutatkoznak be előttünk, abban a sorrendben, ahogy a liturgikus nap folyamán egymásután következnek.

A második rész az Egyház legszentebb istenszolgálatát, a Szent Liturgiát kívánja bemutatni. Kiválósága miatt ebben a részben találhatók a legbőségesebb magyarázatok, elmélkedő gondolatok, hiszen ha a szent zsolozsmán többnyire ritkán, a Szent Liturgián azonban gyakrabban vesznek részt az istenszerető emberek.

A harmadik rész kiegészítésként egy kislexikont tartalmaz. Ebben megtalálhatók az istentiszteletekben előforduló fogalmak rövid magyarázatukkal együtt.

Adja Isten, hogy sok hivő jusson közelebb e kis összeállítás által szép szertartásaink jobb megértéséhez, szeretetéhez és megbecsüléséhez, és ami mindennél fontosabb: az Isten iránti nagyobb szeretetre, és kitartóbb szolgálatára!