Mit tartalmaznak az istentiszteletek?

Az Egyház istentiszteleti anyaga nagyon gazdag. Istentiszteleti könyveink sok ezer rövidebb, hosszabb éneket tartalmaznak. Énekeink tartalma is sok gazdagságot foglal magában:

§   Dicséretet, az Isten dicsőítését, az Istenszülő és a szentek magasztalását;

§   Hálaadást Isten felé;

§   Bűnbánatot, bánkódást, megalázkodást a bűnök és bukások miatt;

§   Kérést, segítségkérést a lelki és testi bajokban, veszélyekben, imádságot saját és mások üdvösségéért, élőkért és holtakért;

§   Saját lelkünkhöz való fordulást, önmagunk oktatását, felhívást az óvatosságra, elővigyázatra, az erősségre, a tűrésre, a reménységre, a bűnbánatra;

§   Szent megemlékezéseket, amelyek az ószövetségi és újszövetségi eseményeket, az apostolok, vértanuk, főpapok, atyák és minden szentek hőstetteinek eseményeit idézik fel újra.

§   Az istentiszteletek alkalmával Egyházunk ezeket a különféle elemeket összekapcsolja, és istentisztelete folyamán szinte valamennyit kifejezésre juttatja.