Szőlőgerezd megáldás Úrszíneváltozás ünnepén

Az amboni imádság után az áldozópap megfüstöli a szőlőfürtöket, mialatt a kántor a Háromszorszent éneket s a Mi Atyánkot olvassa és az ünnep tropárját énekli:

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Tropár
(7. hang)

Átváltoztál színedben a hegyen Krisztus Istenünk, megmutatván tanítványaidnak dicsőségedet, amennyire láthatták. Tündököljön reánk is, bűnösökre a te örökkévaló világosságod! AZ Istenszülőnek könyörgései által, mindeneket megvilágító Urunk, dicsőség néked!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Áldd † meg Urunk a szőlőtőkének ez új termését, melyet kedvező időjárás, termékenyítő eső és az idő enyhesége által megérleltetni engedtél, hogy nekünk, kik e gyümölcs élvezetében részesülni fogunk, legyen örömünkre és azoknak, kik azt neked fölajánlották, legyen vétkeik bocsánatára, Krisztusod legdrágább szent teste által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az áldozópap szentelt vízzel meghintvén a szőlőgerezdeket mondja:

Megáldatnak és megszenteltetnek eme szőlőfürtök, e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében.

Nép: Ámen.