Hétköznap

Kezdő áldás

Hexapszalmosz

DM. Alleluja… dicsőség Néked Isten! (3-szor)

Nagy ekténia

Isten az Úr, tropárok

Kathizma, kis ekténia, kathizmálion (leülő-ének)

Kathizma, kis ekténia, kathizmálion (leülő-ének)

Uram irgalmazz (3-szor) DM. 50. zsoltár

Kánon

Katavászia csak a III-VI-VIII-IX. ódák után

III. óda után: kis ekténia, ének a szent tiszteletére

VI. óda után: kis ekténia, konták, ikosz a szent tiszteletére

IX. előtt: Magasztalja, ki a keruboknál

IX. után: katavászia, Valóban méltó, kis ekténia

Fényének

Dicséreti zsoltárok. (Dicséreti sztichirák is lehetnek!)

OLVASOTT doxológia

Teljesítsük ekténia

Előverses sztichirák (Hetinapnak: Oktoékhosz, Triódion, Pentekosztárionból).

„Jó az Urat dicsérni”, Háromszorszent, Miatyánk,

Tropárok

Hármas ekténia

Köznapi elbocsátó

Megjegyzések:

Nagyböjtben (hétfő-péntek): Isten az Úr helyett Alleluja az előversekkel.

Tropárok helyett Szentháromság-énekek

3 kathizma van.

A kánon háromódás, szombaton négyódás. (A szenté nem.)

A végén külön nagyböjti tropár. Uram irgalmazz (40-szer) folytatása, mint a nagyböjti vecsernyén.

Fényes héten minden nap úgy vesszük, mint húsvét-vasárnap, csak a sztichirákat vesszük minden nap más hangból.

Húsvéti időben: Kezdő áldás után: Feltámadt Krisztus 3-szor

Az 50. zsoltár után mindennap: Látván Krisztus 1-szer

Elbocsátó húsvéti ünnepköri renddel.