Hétköznapi reggeli istentisztelet

Az istenszolgálat a vasárnapihoz képest részben megrövidül, részben néhány rész helyet cserél benne.

A második kathizma után: „Uram irgalmazz” háromszor, kis doxológia, és azonnal az 50. zsoltár.

Kánon az előirt, katavászia azonban csak az I-III-VI-VIII-IX. ódák után van. A kánonban a hármas felosztás szintén megtalálható. A III. óda után általában leülő-éneket éneklünk a napi szent tiszteletére.

A dicséreti zsoltárok végén dicséreti sztichirák éneklése is előfordulhat, ha a Tipikon előírja.

 A doxológiát olvassuk, benne a második és harmadik rész helyet cserél.

Kérő ekténia, utána következik az előverses sztichirák a hetinapra való emlékezéssel. Ezeket a sztichirákat a liturgikus időnek megfelelően az Oktoékhoszból, Triódionból, Pentekosztárionból vesszük.

„Jó az Urat dicsérni”, Háromszorszent, Miatyánk, tropárok.

A hármas ekténia ide a végére kerül, ezután köznapi elbocsátóval véget ér a hétköznapi reggeli istentisztelet.