Vasárnap és ünnepnap

VASÁRNAP

Közös

ÜNNEPNAP

Kezdő áldás

Hexapszalmosz

Nagy ekténia

Isten az Úr, Tropárok

Első kathizma kis ekténia, kathizmálion (leülő-ének)

Második kathizma, kis ekténia, kathizmálion (leülő-ének)

XVII. kathizma vagy sokirgalmú

 

Sokirgalmú

„Az angyalok gyülekezete...”

Magasztalás

Ünnepi

Ipákoj a hangból

Ének

Leülő ének       

A hangból

Felmeneteli (lépcső) ének

4. hangból („Ifjúságomtól kezdve...”)

 

Feltámadási (a 11-ből)

Prokimen, tömjénezés, evangélium

 

Ünnepi

„Látván Krisztus...”

 

 

Evangélium csókolás

50. zsoltár és ének

Ünnepi ének

 

„Üdvözítsd...” ekténia

 

 

A szent kontákja és ikosz

Feltámadási

Az Istenszülő magasztaló éneke

Kánon és katavászia

III. óda után

VI. óda után

konták és ikosz

IX. óda előtt

 

Ének (ypakoj?)

Ünnepi

Ünnepi előének

„Szent az Úr...”

IX. óda után

 

A feltámadási evangélium száma szerint

Fényének

Ünnepi

 

Dícséreti zsoltárok

148 – 149 – 150

 

8 sztichira a hangból

Dícséreti sztichirák

4 vagy 6 ünnepi

 

Nagy doxológia

 

Feltámadási (2)

Tropár

Ünnepi

 

„Könyörülj...” ekténia

„Teljesítsük...” ekténia

 

Vasárnapi

Nagy elbocsátó

Ünnepi