Ünnepnapi reggeli istentisztelet

Az istenszolgálat menete megegyezik a vasárnapi renddel, de azzal az általános különbséggel, hogy a feltámadás tiszteletének énekei helyébe mindenütt az ünnepi énekek kerülnek (tropár, konták, leülők, prokimen, Evangélium, magasztalás, kánon, fényének, dicséreti sztichirák, stb.).

A két kathizma a napra előirt, soros.

A Sokirgalmú éneket mindig énekeljük.

Magasztaló ének az ünnepi.

Felmeneteli ének mindig a 4. hangból.

A dicséreti sztichirák száma: négy vagy hat.

„Látván Krisztus”, „Szent az Úr” elmarad, kivéve, ha a Tipikon kifejezetten előírja.

Nagy elbocsátó az ünnepi.