Csonka nagyvecsernye

Ha Karácsony, Úrjelenés ünnepe történetesen vasárnapra, vagy hétfőre esik, az előünnep délutánjára (dec. 24. és jan. 5.) a Tipikon csonka nagyvecsernyét ír elő.

Menete megegyezik a nagyvecsernye menetével, az alábbiak kivételével:

Szombat este kathizma nincs; vasárnap este azonban a „Boldog ember” I. antifonáját verseljük.

Az ünnepi sztichirák végén a körmenet nemcsak a tömjénezővel, hanem az Evangéliummal is történik, mivel Evangéliumolvasás is lesz.

A prokimen után ószövetségi olvasmányokat (parímiákat) olvasnak, közbeiktatott tropárokkal. Az olvasmányok után ünnepi prokimen, Apostol és Evangélium olvasása történik.

A „Teljesítsük” ekténia főhajtási imájának fennhangja után azonnal ünnepi nagy elbocsátó történik. Áldás után a pap égő gyertyával a kezében az ambónon elénekeli az ünnepi tropárt és DM.-re az ünnepi kontákot. A vecsernye elmaradt részének folytatása a Nagy esti ájtatossággal egybekötött lítia után van.