Kis vecsernye

A Tipikon a lítiás ünnepek előestéjére írja elő. Menete megegyezik a köznapi vecsernye menetével, az alábbiak kivételével:

A 103. zsoltár után sem nagy ekténia, sem kathizma (zsoltározás) nincs.

Az „Uram tehozzád” utáni sztichirák száma csak négy.

Kimarad a „Teljesítsük” ekténia is.

A „Most bocsátod el” utáni tropárok végén hármas ekténia és kis elbocsátó van.

E vecsernye rövidségének okát abban lehetne megmagyarázni, hogy az éjszakai virrasztás miatt későbben kezdődött az ünnepi vecsernye, de a vecsernye a lámpagyújtás mindennap szokásos idejét ezzel a rövidített istenszolgálattal kívánták megszentelni.