Mi a szokásos kezdet célja, jelentősége?

Igen nagy vonásokban a keresztény hit legfontosabb igazságait foglalja össze: egy Isten, Szentháromság, Szentlélek, bűn, üdvözítés, stb. Másodsorban különféle lelki helyzeteket teremt az imádkozóban. Amikor irgalomért, bűnbocsánatért könyörgünk, megalázkodunk Isten előtt, elismerve bűnösségünket és semmiségünket Előtte. Ugyanakkor utalunk az Ő jóságára, emberszeretetére, irgalmára, és mindenhatóságára, amely kész az embernek megbocsátani. Ezek az Isten iránti bizalom érzetét adják és növelik az emberben.

Ha jól megfigyeljük a szokásos kezdet imáit, azt vehetjük észre, hogy két gondolat „harcol” benne az emberek részéről. Az ember szeretné dicsérni és imádni az Istent, ennek kifejezői például a doxológiák, a Miatyánk, de az is eszébe jut, hogy bűnei miatt talán nem is kedves imádsága, ezért állandóan a bocsánatért, a megtisztulásért könyörög. Ez a két érzés, egymással „harcoló” gondolat váltakozik egészen addig, amíg a 12-szeres „Uram irgalmazz” után lelkében meghallja az imádságra hívogató háromszoros „Jertek” felhívást, és ettől megnyugodva kezd hozzá az Isten dicsőítéséhez.