Vecsernye Szent Liturgiával

Január 5-én, Nagycsütörtökön, Nagyszombaton, December 24-én Nagy Szent Bazil Liturgiájával, Március 25-én Aranyszájú Szent János Liturgiájával kapcsoljuk össze a vecsernyét a Tipikon előírása szerint.

Az áldozópap, elvégezve a bemeneti imákat, teljes liturgikus díszbe öltözik, és az oltárnál megkezdi a Liturgiát: „Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek Országa…”, „Jertek imádjuk…” (3-szor), 103. zsoltár. Nagy ekténia.

Kathizma nincs. „Uram tehozzád…”után a sztichirák a Tipikon előírása szerint, DM.-re körmenet a tömjénezővel és Evangéliummal.

„Enyhe világossága…” után prokimenek, olvasmányok az Utasítás szerint. Az utolsó olvasmány alatt a pap imája: „Szent Isten ki a szentekben…”. Az olvasmány végén a diakónus kis ekténiája: „Ismét és ismét…”, a pap fennhangja: „Mert szent vagy te mi Istenünk…”Ámen”, és áttérnek a Liturgia rendes menetére.

(A proszkomídia a sztichirák alatt történik!)

„Szent Isten, szent Erős, Szent Halhatatlan…”, vagy: „Akik Krisztusban…”

Prokimen, Apostol, Evangélium előírás szerint.

További vecsernyei rész már nincs.