Egyházunkról

Általános

§ Kik a görögkatolikusok?

§ Hittani alapok

Adalékok

§ Gondolatok, írások hagyományainkról, egyházunk történelméről

§ Gondolatok, írások egyházunkkal kapcsolatban

Liturgikus tér, egyházművészet

Liturgikus tér

§ A templom

§ Oltár (szentély)

§ Oltárasztal

§ Hajó

§ Ikonosztáz

§ A keresztény kelet főtemplomai

Liturgikus ruhák

§ Az Istentiszteleti ruhák színe, a színek szimbolikája a keleti kereszténységben

Ikonok

§ Ikonok

§ Gondolatok, írások

A mindennapok istentiszteletei

Általános

§ Mit tartalmaznak az istentiszteletek?

§ Mi az istentiszteletek lényege?

§ Az istentiszteletek forrásai

§ Mindenki részvétele az istentiszteletben

§ Milyen időket szentelünk meg istentiszteletekkel?

§ Ünnepeink, a szertartások változó részei

§ Liturgikus lexikon

A bűnbánat szentsége

Általános

§ A bűnbánati szertartás szövege

§ A bűnbánatról

Akathisztoszok

Általános

§ Az akathisztoszokról

§ Az első akathisztosz szövege

§ Akathisztoszok különféle ünnepekre és alkalmakra

Paraklisz

Általános

§ A parakliszról

§ A paraklisz szövege

Keresztelés

Általános

§ A keresztség és a bérmálás szertartásának szövege

§ A szülőasszony avatási rendjének szövege

§ Bérmálási szertartás szövege

§ Áttérő visszavételi szertartásának szövege

Adalékok

§ Írások, kották, hanganyagok

Házasságkötés

Általános

§ Az esküvő előtti eljárásokról

§ A házasságkötés szertartása

§ A házassági esketés rendjének szövege

§ A menyasszony avatási rendjének szövege

§ A másodházasságúak esketési rendjének szövege

Jegyesoktatás

§ Jegyesoktatási anyagok

Adalékok

§ Írások, kották, hanganyagok

Betegség

Általános

§ Betegek kenetének rövidebb szövege

§ A súlyos betegek apostoli áldásának szövege

Temetés

Általános

§ A lélek távozásakor végzett szertartás szövege

§ Halottvirrasztás szövege

§ Felnőttek temetési szövege

§ Gyermekek temetési szövege

§ Húsvét fényes hetében való temetés szövege

§ Áldozópapok temetési szövege

§ Parasztáz szövege

§ Halottak szombatja

Adalékok

§ Írások, kották, hanganyagok

Egyéb szertartások, imádságok

§ Imádságok

§ Írások, kották, hanganyagok

§ Írások, publikációk énekeink eredetéről

Hanganyagok

§ Hanganyag a "Szentség a szenteknek" című hittankönyvhöz

EZÉRT

§ Egyházzenei értesítő

 

Épületek, tárgyak megáldása, megszentelése

Lakóházak megáldása

§ Házszentelés szövege

§ Lakóházak vízkereszt táján való megáldásának szövege

Templomszentelés

§ A templom alapkövének megáldási szövege

§ Templomszentelés szövege

§ Megszentségtelenített templom kiengesztelési szertartásának szövege

Templomi képek megáldása

§ Az Úr Jézus képeinek megáldási szövege

§ Az Istenszülő képének megáldási szövege

§ A Szentháromság képeinek megáldási szövege

§ A szentek képeinek megáldási szövege

§ Az ikonosztázionok megáldási szövege

Temetőszentelés, síremlék megáldása

§ A temetőszentelés szövege

§ A síremlékek megáldásának szövege

Keresztszentelés

§ Útszéli keresztek megszentelési szövege

§ Hordozható keresztek megszentelési szövege

§ Toronykeresztek megszentelési szövege

Harangszentelés

§ A harangszentelés szövege

Tárgyak megáldása

§ Bármely tárgy megáldásának szövege

Egyházi lobogó és zászlószentelés

§ Az egyházi lobogó és zászlószentelés szövege

Az oltári edények megáldása

§ Az oltári edények megáldása

A templomi szerelvények megáldása

§ Az eszközök megáldásának szövege

§ A gyertyák megáldásának szövege

§ A könyvek megáldásának szövege

§ A tömjén megáldásának szövege

A templomi ruhák megáldási rendje

§ Az egyházi öltönyök megáldásának szövege

§ Az ilitrion megáldásának szövege

§ A kehelytakaró megáldásának szövege

Terményáldások

§ A búzaszentelés szövege

§ A szőlőgerezdek megáldásának szövege

Személyek megáldása, beiktatása

§ Az iskolás gyermekek megáldásának szövege

§ Az útra kelők megáldásának szövege

§ A parochus beiktatásának szövege

Vízszentelés

Általános

§ Az Úrjelenés ünnepi nagy vízszentelés szövege

§ A Makkabeusok napi vízszentelés szövege

§ A rövid vízszentelés szövege

 

Alkonyati istentisztelet (Vecsernye)

Általános

§ A vecsernye szövege

§ A vecsernye

§ A vecsernye kezdete

§ Mi a szokásos kezdet célja, jelentősége?

§ Zsoltározás

§ Körmenet a vecsernyén

§ A vecsernye imádságos része

§ Befejezés

§ Lítia a vecsernyén

A szokásostól eltérő vecsernyék

§ Kis vecsernye

§ Csonka nagyvecsernye

§ Böjti nagyvecsernye

§ Fényesheti vecsernye

§ Vecsernye Szent Liturgiával

§ Böjti köznapi vecsernye

Adalékok

§ Írások, kották, hanganyagok

Kis esti zsolozsma

Általános

§ A kis esti zsolozsma

§ A kis esti zsolozsma nagyböjtben

§ A kis esti zsolozsma vázlatos áttekintése

A nagy esti zsolozsma

Általános

§ A nagy esti zsolozsma

§ Rendkívüliségek a Nagy esti szolgálaton

§ Írások, kották, hanganyagok

Esti imák

Általános

§ Az Esti magánájtatosság szövege

Éjféli zsolozsma

Általános

§ Éjféli zsolozsma

§ Éjféli istenszolgálat hétköznapon

§ Az éjféli zsolozsma nagyböjtben

§ Éjféli istenszolgálat szombaton

§ Az éjféli istentisztelet vasárnap

§ Rendkívüliségek az éjféli zsolozsmában

§ Az éjféli zsolozsma végzési rendje

A reggeli istentisztelet (Utrenye)

Általános

§ Az utrenye szövege

§ A reggeli istentisztelet (Utrenye)

§ A kánon

§ Ünnepnapi reggeli istentisztelet

§ Hétköznapi reggeli istentisztelet

§ Reggeli istentisztelet a Nagyböjtben

§ Reggeli istentisztelet a fényes héten

§ Reggeli istentisztelet húsvéti időben (hétköznap)

§ Reggeli istentisztelet nagyböjtben (hétköznap)

§ Írások, kották, hanganyagok

A reggeli istentisztelet végzési rendje

§ Vasárnap és ünnepnap

§ Hétköznap

Adalékok

§ Írások, kották, hanganyagok

Az imaórák

Általános

§ Az imaórák

Az első imaóra

§ Az első imaóra

§ Az I. imaóra nagyböjtben

A harmadik imaóra

§ A harmadik imaóra

§ A III. imaóra nagyböjtben

A hatodik imaóra

§ A hatodik imaóra

§ A hatodik imaóra nagyböjtben

A kilencedik imaóra

§ A kilencedik imaóra

§ A kilencedik imaóra nagyböjtben

A szokásostól eltérő imaórák

§ Imaórák nagyböjtben

§ Nagy (királyi) imaórák

§ Fényesheti imaórák

§ Az imaórák végzési rendje

 

Óraközi istentiszteletek

Általános

§ Óraközi istentiszteletek

I. mezórion az I. imaóra után

§ I. mezórion az I. imaóra után

II. mezórion a III. imaóra után

§ II. mezórion a III. imaóra után

III. mezórion a VI. imaóra után

§ III. mezórion a VI. imaóra után

IV. mezórion a IX. imaóra után

§ IV. mezórion a IX. imaóra után

A déli istentisztelet

Általános

§ A déli istentisztelet

§ A déli istentisztelet nagyböjtben

A Szent és Isteni Liturgia

Általános

§ A Liturgia szövege

§ A Szent Liturgiáról

§ Miért kedves egyházunknak a Szent és Isteni Liturgia?

§ Kié a Szent Liturgia?

§ A Liturgia, mint áldozat

§ A Szent Áldozat bemutatói

Előkészület a Szent Liturgiához

§ Proszfórasütés

§ Előkészület a Szent Liturgiához

§ Proszkomídia

§ A proszkomídia szövege

A hittanulók Liturgiája

§ A hittanulók liturgiája

§ Az antifónák

§ A kisbemenet

§ A szent olvasmányok

A hívők Liturgiája

§ A hívők Liturgiája

§ A nagybemenet

§ Az eucharisztikus kánon (anafora)

§ Előkészület a Szent Titkok vételére

§ Részesülés a Szent Titkokban

Adalékok

§ Írások, kották, hanganyagok

Nagy Szent Bazil Liturgiája

Általános

§ Nagy Szent Bazil Liturgiája

Adalékok

§ Írások, kották, hanganyagok

Az Előre Megszentelt Adományok Liturgiája

Általános

§ Az Előre Megszentelt Adományok Liturgiája

§ A Liturgia szertartása

§ Első szerdai szöveg

§ Első pénteki szöveg, kollivaáldással

§ Második szerdai szöveg

§ Második pénteki szöveg

§ Harmadik szerdai szöveg

§ Harmadik pénteki szöveg

§ Negyedik szerdai szöveg

§ Negyedik pénteki szöveg

§ Ötödik szerdai szöveg

§ Hatodik szerdai szöveg

Adalékok

§ Írások, kották, hanganyagok

Hálaadás

Általános

§ A hálaadás rendje a szentliturgiában

§ Tudnivalók az elő, az ezüst, és az aranymisénél

Nagyböjti szertartások

Általános

§ Ima a nagyböjt kezdetén

§ Virágvasárnapi barkaszentelés

Krérai Szent András bűnbánati kánonja

Általános

§ A szertartásról

§ Írások, kották, hanganyagok

Nagyheti szertartások

Általános

§ Ima a megváltó sírjánál nagypénteken

Húsvéti szertartások

Általános

§ Húsvéti ételek megáldása

 

Ünnepek, ünnepkörök

Általános

§ Ünnepeink, a szertartások változó részei

Karácsonyi ünnepkör

§ Írások, kották, hanganyagok

Karácsonytól nagyböjtig

§ Írások, kották, hanganyagok

Nagyböjti, húsvéti ünnepkör

§ Írások, kották, hanganyagok

§ Elmélkedések

Előszentelt Liturgia

§ Írások, kották, hanganyagok

Krétai szent András Bűnbánati kánonja

§ Írások, kották, hanganyagok

Pünkösdi, pünkösd utáni időszak

§ Írások, kották, hanganyagok

Segédanyagok

§ Egyházismeret

§ Akathisztoszok

§ Ünnepek

§ Hangtár

§ Kottatár

§ Konyha

§ Néprajz

§ Történelem

§ Hitélet

§ Jegyes oktatás

§ Hittan

§ Liturgikus lexikon

§ Segédanyagok

§ Könyvajánló

§ Diavetítések

§ Letöltések