Hitalapozó

§    A keresztény hit

§    Egzisztenciális Isten-érvek

§    Transzcendentális isten-érvek - az Istenre nyíló ember

§    A kinyilatkoztatás lehetősége és ténye

§    Az ószövetség forrpontjai

§    A kereszt fényében

§    Az egyház, mint jel

§    A szentségi élet

§    A szentek tisztelete

Elmélkedések

§    A bűnbánatról

§    Az ellenség szeretetéről

A szentségi jelek

§    A szentségekről általában

§    A keresztség szentírási tartalma

§    Mi történik velünk a keresztségben?

§    A keresztség és a többi hat szentség

§    A szentségek és a keresztény élet

§    Lélekben és Igazságban

§    Krisztusba öltözködtetek

§    A szentségek és az élet

§    A lényeg, az anyag, a forma, és az érvényesség a keresztség valamint a bérmálás

§    A lényeg, az anyag, a forma, és az érvényesség a keresztség valamint a bérmálás szentségében

§    A forma, mint epifánia

§    A keresztség helye az egyház életében

§    A keresztelés előkészítő része

§    Az elkezdődő örökélet

§    A személyes pünkösd

§    Belépés Isten országába

§    Külön bérmálás

§    A Szentlélek vétele

§    Küldetés az Egyházban

§    Nagykorúság

§    A bérmálás gyakorlata

A házasság és a papi rend a görög szertartásban

§     „Amint Krisztus szerette az Egyházat...” – Szempontok a házasság lelkiségéhez –

§    A házasság - Krisztusra mutató jel

§    A szeretet szensége

§    A kereszt és a feltámadás jele

§    Lelki közösség

§    Az üdvtörténet új hajtása

§    Az apostolok útján

§    A Lélek fölkentjei

§    A szeretet kötelékei között

§    Az élet továbbadása

 

Lelkünk és testünk orvosánál - A bűnbánattartás és a betegek kenete a keleti szertartásban -

§    A gyónás keleti formájának eredete

§    A zsolozsma és a liturgia bűnbánati elemei

§    A bűnbánat egész évi útján

§    Mai problematikánk

§    A betegek kenetének mai és egykori rendje

§    A beteg az egyházban

Közösségben

§    A testvériség szentsége

§    Találkozások

§    Kivel is találkoztam?

§    A felhívás

§    Krisztust szolgálod a társadban

§    A szentségi síkok

§    Az Úr eleven jele

§    A befogadó és a cselekvő

§    A közösségben

 

A liturgia örömünnepe

§    Eukarisztia és ünneplés

§    Az ünnep átalakít

§    Menyegzős lakoma

§    Az Eukarisztia „szövegösszefüggései”

§    Megemlékezés és részesedés

§    A Krisztus-esemény sodrában

§    A feltámadottal való találkozás

§    A szó, az ének, a kép, a mozgás liturgiája

§    A művészetek „helye” a liturgiában

§    Teológiai esztétika

§    Bizánci nyomok a magyarországi görög katolikus rítusban

Ünnepek, ünnepkörök

Általános

§    Ünnepeink, a szertartások változó részei

Karácsonyi ünnepkör

§    Írások, kották, hanganyagok

Karácsonytól nagyböjtig

§    Írások, kották, hanganyagok

Nagyböjti, húsvéti ünnepkör

§    Írások, kották, hanganyagok

§    Elmélkedések

Előszentelt Liturgia

§    Írások, kották, hanganyagok

Krétai szent András Bűnbánati kánonja

§    Írások, kották, hanganyagok

Pünkösdi, pünkösd utáni időszak

§    Írások, kották, hanganyagok

Segédanyagok

§    Egyházismeret

§    Akathisztoszok

§    Ünnepek

§    Hangtár

§    Kottatár

§    Konyha

§    Néprajz

§    Történelem

§    Hitélet

§    Jegyes oktatás

§    Hittan

§    Liturgikus lexikon

§    Segédanyagok

§    Könyvajánló

§    Diavetítések

§    Letöltések