2015. január 20. KÖNYVBEMUTATÓ

Balla Sándor Attila Kis gondolatok című kötetének bemutatására került sor, a Kertész László Városi Könyvtárban. A szerzővel Csiha László nyugalmazott gimnáziumi tanár és Papp Für János költő beszélgetett, a könyv keletkezésének körülményeiről.  Könyv ismertetés: Debreceniné Erdős Ibolya

„A jót, a szépet azt keresd!”

Az idézet Balla Sándor Attila „Intés” című négysorosából a második verssor. Vegyük csak bátran kezünkbe a szerző - közelmúltban megjelent - „Kis gondolatok” című könyvét. Írásaival szórakoztat és tanít. Személyes tapasztalatának gyűjteményét tárja elénk. Lapozgassuk, olvasgassuk! Reggel, ébredés után, ha időnk engedi, délelőtt mikor ereje teljében van a lét, délután mikor mindent beragyognak a napsugarak, este mikor véget ér egy dolgos nap. Testünk- lelkünk pihenni vágyik. Egyfajta füves könyvet, bölcsességtárat lapozgatunk, olvasgatunk, mely gyógyír a léleknek. Megtaláljuk benne pont azt, amire szükségünk van. A humort, az őszinte vallomást a világról, szeretetről, hűségről, hitről, életről, halálról. Gondolatok Istenről, Máriáról, keresztről, bűnről. Megkapó igaz történeteket emberekről, állatokról. Barátságunk folyamán többször megtapasztaltam, hogy Tanár úr mennyire nagy tisztelettel van a természet és az élet iránt. Emlékeket és érzéseket tár az olvasó elé.  Írásai híven tükrözi a szerző műveltségét, tájékozottságát és bölcsességét. A könyvet grafikáival illusztrálta Szilágyi Imre, aki jól ismeri Tanár úr humorát, iróniáját. Barátságuk régi időkben gyökerezik, így a gondolatok szemléletes megjelenítése nagyon hiteles. Legyen a polcon ez a könyv, hogy bármikor leemelhessük és megtaláljuk a jót, a szépet.    

 

    

2015. Január 21—25. ÖKUMENIKUS IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

Ebben az évben a Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette el az ökumenikus imahét témáját, melynek a vezérigéje: „Jézus így szólt hozzá: Adj innom!”  (Jn 4, 7-15)

Január

Hely

Igehirdető

21.

Görög katolikus templom

Lukács Beáta segédlelkész

22.

Baptista imaház

Kocsis Gábor római katolikus plébános

23.

Bocskai téri Református templom

Füstös Gyula baptista lelkész

24.

Római katolikus templom

Tönkő Levente református lelkipásztor

25.

Kálvin téri Református imaterem

Sási Péter görög katolikus parókus, esperes

 

Összefogás egy jó ügy érdekében

Ebben az évben a Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti tanácsa jelölte ki az ökumenikus imahét témáját, melynek a vezérigéje: „Jézus így szólt hozzá: Adj innom!” (Jn 4,7-15)  Az evangéliumi szakasz így szól: Beszélgetés a szamariai asszonnyal. Odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte: „Adj innom.” Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott: „Hogyan? Te zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól kérsz inni?” A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamariaikkal. Jézus így felelt: „Ha ismernéd Isten ajándékát és tudnád, ki mondja neked: Adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élővizet adna neked.” „Uram szólt az asszony, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan veszed az élővizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg fiai és állatai is?” Jézus erre megjegyezte: „Mindaz, aki e vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, nem szomjazik soha többé. Az a víz, melyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz benne.” Uram kérte az asszony, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam és ne kelljen ide járnom meríteni.”

A lelkészek ökumenikus közösségben, mindennap más felekezetű templomban, imaházban és imateremben hirdették Isten igéjét. Meditációk hangzottak el a megadott témában, különböző megközelítésből. Küldetésük volt: tanúskodni az örömhírről, a fenti evangéliumi szakaszt mai korba áthelyezni, megértetni és levonni a következtetést. Aki hallja és befogadja, „benne az örök életre szökő víz forrása lesz”, s belőle majd ő is tud adni a másik embernek. Legyen bátorságunk, erőnk tovább adni a hit örömét.  Ezen időszakban szerte a világon összegyűltek a templomokban azok, akik vágyakoznak az élet vize után. Jézushoz fordulnak, hiszen egyedül Ő tudja oltani az örök élet utáni szomjat.  A víz az üdvösséget jelképezi. Ma is sokan szomjaznak, pedig könnyen lehet rajta segíteni. Nem kell nagy akadályokat, megpróbáltatásokat legyőzni ahhoz, hogy elérjük az élet vizét, csak Isten társaságát kell keresnünk az általa felkínált lehetőséggel élni, és bízni benne. Kell egy kapaszkodó a mindennapok viharában. Tudjuk nagyon jól, víz nélkül nincs élet. Lelki szomjúságunkat, pedig egyedül csak Jézus Krisztus által kínált víz tudja oltani.  Ő „minden jónak kútfeje és az örök élet megadója”. Az ökumenizmus gazdagabbá tesz, legyünk nyitottak az összefogás tekintetében a mindennapokban a jó cselekedetekre, hiszen szükségünk van egymásra.  A célja: a közös imádkozással példát mutatni a világnak, hogy lehet egymás mellett békében élni. Persze ez is csak ISTEN segítségével.       Debreceniné Erdős Ibolya    

 

 

2015. március 15. MÁRCIUS IDUSA A GYERMEKRAJZOK TÜKRÉBEN                        

Huszárok, nemzeti színű lobogók, kokárdák, Petőfi, márciusi ifjak, a Pilvax Kávéház. 1848  március 15-e szimbólumai.  Minden magyar ember számára egyet jelentenek. Talán bizton elmondhatjuk, hogy ez a nemzeti ünnepünk áll a legközelebb a gyermekek lelkéhez. Hiszen már az óvodások kis zászlóikat lengetve, kokárdával a kabátjukon mennek el a böszörményi Ady térre az1848-as szoborhoz. Kisiskolások mondákat, igaz történeteket, verseket, dalokat tanulnak az iskolában erről az időszakról. Ünnepi műsorok szereplői, vagy hallgatói nézői. Szeretik a gyerekek ezt az ünnepet, kifejezik rajzaikban is. Érezhetjük, láthatjuk a már hagyományosnak mondható gyermekrajz kiállítás megtekintésekor a templomunk Toronygalériájában. Ebben az évben is számos alkotás született, újabb és újabb elképzelések, ötletek készültek a rajzlapokra. A tárlatot megnyitotta Sőrés István alpolgármester. Az érdeklődők Húsvétig tekinthetik meg a kiállítást.       

    

 

2015. március 26-27-28.  NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT

A háromnapos felkészítést Terdik János lelkész végezte. A három isteni erényről: hitről, reményről és a szeretetről értékes gondolatokat fogalmazott meg. Első este témája a hit volt, János evangéliumából Lázár esetét hozta példának. A hitünk legyen odaadó, ráhagyatkozó, türelmes, meggyőződéses, magabiztos. Jézus Krisztus Lázárt felhasználta, hogy Atyjával kapcsolatát megerősítse. Nem csak Lázárnak szólt, hanem nekünk is, az alvilág kötelékeit feloldozza. A hitre épül a remény, a hívő ember Krisztusban reménykedő. A szeretet is egy szolgálat, szeretetből fakadóan tegyünk mindent. Ahogyan közeledünk a Húsvéthoz, annál közelebb kerülünk Jézus Krisztus életének beteljesüléséhez. Nincs annál nagyobb dolog, aki életét áldozza barátaiért. Úgy szerette Isten a világot, hogy aki benne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az életnek a feltámadás ad értelmet.

2015. március 28. MEGJELENT A GÖRÖG OLDAL ÚJSÁG HÚSVÉTI SZÁMA

2015. április 5-6. HÚSVÉT- PÁSZKASZENTELÉS

 

 

2015. április 21. VASVÁRI PÁL TÁRSASÁG KIRÁNDULÁSA

Országjárás „vasváris” módon

2015. április 21-én reggel 6 órakor indultunk el a Vasvári Pál Társaság tagjaival, hogy az általunk ritkán látogatott Vértes, Gerecse környékét bejárjuk. Tíz óra előtt érkeztünk Martonvásárra. Először az Óvodamúzeum modern épületét vettük célba. Brunszvik Teréz (1775-1861) emlékére állították ki az óvodai nevelés tárgyait, dokumentumait. Valóságos és maketten bemutatott használati eszközök, játékok, babák, könyvek mellett eligazító táblákon követhettük az óvónőképzés történetét és Brunszvik grófnő életútját. Egyik táblán olvashattuk a böszörményi óvónőképző korábbi névadójának Warga Istvánnak a nevét is.  Bár erős szél fújt, nagy sétát tettünk a Brunszvik-kastély parkjában, a szobrokat, az öles platánokat, a tavat övező zöldülő természetet és a vakítóan fehér, impozáns kastélyt csodálva. Benn azután tartalmas ismertetőt kaptunk Beethoven és a Brunszvik család kapcsolatáról, majd alaposan megnéztük a négy helyiségben berendezett múzeumi anyagot.

Néhány kilométer után már Kápolnásnyéken, a Vörösmarty Mihály Emlékházban voltunk. Nagy költőnk a ma már nem létező gazdatiszti házban született, és élete végén is töltött itt rövid időt.  Tárlatvezetés mellett a három szobában elhelyezett dokumentumok, berendezési tárgyak megtekintése után Vörösmarty verseit hallgathattuk neves színészeink tolmácsolásában. Időztünk kicsit a ház előtti parkban, fotóztuk a költő szobrát, gyönyörködtünk a nyíló virágokban. Velencén kimentünk a tó partjára. A szezon előtti „csendben” nehezen akadtunk kávézásra alkalmas helyre. Szemfüles gépkocsivezetőnk azonban gyorsan fékezett, amikor cukrászda feliratot látott, és mi is, meg a tulajdonos is jól járt, mert kölcsönös megelégedésünkre kávét, süteményt, fagylaltot fogyaszthattunk.

Ezután, mivel az idő alkalmas volt, egy, a programba nem szereplő helyre tértünk. Ez volt Nadap, ahol a szintezési ősjegyet láthattuk. Ez a pont az Adria és a Balti-tenger szintjéhez van beállítva, és Magyarországon ehhez viszonyítják a magassági pontokat. Lovasberényen át vitt az utunk, ahol körbe jártuk a romos állapotában is impozáns Cziráki-kastélyt. Kőoroszlánok jelzik az egykori kapubejárót, lenyűgözően szép kápolna áll a parkban. Csákváron, mivel ez is utunkba esett, megálltunk a ma kórházként használt Esterházy-kastélynál, bejártuk a szobrokkal, műbarlanggal, hatalmas fákkal ékeskedő parkot.

Majkpusztán némi keresés és egy kis kaptató legyűrése után rátaláltunk a Kamalduli Remeteség bejáratára. Csaknem egy órás vezetéssel láthattuk a némasági fogadalmat tett, fehér csuhás barátok 17 cellaházzal övezett, zárt világát. A remeteházak homlokzatán családi címerek jelzik, hogy melyik nemes família építtette. Sajnos a kolostor még felújítás alatt áll, de egy cellaház múzeumként látogatható. Az itáliai rend tagjai az 1730-as évektől éltek itt. Fogadalomtételük után bezárkózva imádkoztak, elmélkedtek, és fizikai munkát végeztek szigorú napirend és böjtölés közepette.  II. József oszlatta fel a rendet. Később kastélyként, sőt posztógyárként szolgált a ma már helyreállított, Európa-szerte kuriózumnak számító műemlékegyüttes.

Innen Tata, ahol a szállást foglaltuk, csak félóra volt. Elhelyezkedtünk a szobáinkban, majd jó étvággyal megettük a vacsorát az étteremben. Azután szükségét éreztük az esti sétának, tehát lementünk a közeli Öreg-tó partjára. Szemben velünk a kivilágított Nagytemplom, a gimnázium épülete, az Esterházy-kastély és az Öreg-vár. Denevérek cikáztak a fejünk felett, a vizet felénk hajtotta a kellemes esti szél.

Amit este a távolból láttunk, azt másnap délelőtt felkerestük. Tata az élővizek városa. Először a Cseke-tó partján lévő parkban bóklásztunk, a vértesszentkereszti templom tégláiból emelt műromot, a nyári lakot, a műbarlangot és a Pálmaházat jártuk körbe, még az Olimpiai Edzőtábor bejáratát is láttuk. Ezután sétáltunk át az Öreg-tó partjára. Impozáns látvány tárult elénk a tóval és partját övező épületekkel. Tartalmas vezetéssel jártuk be az Öreg-várban berendezett Kuny Domokos Múzeum termeit, ahol a kőtártól, a szőnyi római villa Pompeire emlékeztető szobáján át, az Esterházyak bútorait, a tatai emléktárgyakat, a híres fajanszipar termékeit, casinot idéző berendezést, biliárdasztalt láthattunk.  Az emeleti teraszon gyönyörködve a tó látványában, hűsítővel, kávéval párosítva pihentük ki a múzeumi séta fáradalmait, s felkészültünk még a Nagytemplomhoz vezető útra.  Ott a plébános úr kalauzolt bennünket a hatalmas műemlék megismerésében.

Indultunk Vértesszőlősre, ahova a Vértes László által 1965-ben a Gerecse nyugati részén kiásott, Samu névre keresztelt, Homo Erctus tarkócsontja hozta meg a világhírt. Három feltárási telepen a korai őskőkor emberének 8890 kőeszközét, 100 csonteszközét, és a mésztufában megőrzött fogait, különböző méretű lábnyomait tárták fel. Tájékoztatót adott a felügyelő hölgy, majd bejártuk a bemutató helyeket.

Zsámbék volt az utolsó állomásunk. A XIII. században emelt, nemzetiségi monostorok gótikába hajló jeles emléke a romtemplom.  Sokáig időztünk a pillérek díszeit, az eredeti falmaradványokat tanulmányozva. A délutáni napsütésben kifejezetten vonzott ez a gótikus íveivel égbe törő, monumentális torzó.  A kőtárat is megnéztük. A település másik nevezetessége a Lámpa Múzeum. Ezt az 1960-as évektől gyűjtötte össze Borus Ferenc. A 250 db-os gyűjtemény kinőtte a családi házat, majd  a  művelődési házat, a hírneve pedig egyre nőtt.  1979-ben megvásárolták a mai épületet, ahol 1100 világítási tárgy látható. Tagja az amerikai Nemzetközi Lámpaclubnak, az Ausztrál Múzeumi Társaságnak, 1995-ben bekerült a GUINNIS Rekordok Könyvébe is. Borus Ferenc ma 83 éves!

Végül a kertben kiállított eszközök, használati tárgyak között egy páva vonzotta magához a társaságot, némi rikoltozással adva tudtunkra, hogy hagyjuk őt békén. Szerencsésen értük el fővárosunkat, ahol várakozáson felül ütemesen haladhattunk át, így ½ 8 órakor megérkeztünk a kiindulási helyükre, a böszörményi Bocskai térre. Tartalmas, kellemes utazás volt, más közösségeknek is ajánljuk.

Bagossi Gáborné

    

    

    

2015. április 28. VASVÁRI PÁL TÁRSASÁG ELŐADÁSA

Dr. Nagymihályi Géza: Az anyag filozófiája a keresztény Keleten, és Nyugaton

 

    

2015. május 9. GYERMEKBÚCSÚ MÁRIAPÓCSON

 

2015. május 24-25. PÜNKÖSD ÜNNEPE – MEGJELENT A GÖRÖG OLDAL ÚJSÁG

2015. június TEMPLOM KERÍTÉS ÉPÍTÉSE

Az új kerítés megépítését pályázati pénzből finanszírozták.

 

2015. június 28. ELSŐÁLDOZÁS

    

    

2015. augusztus 9. PÉTER ZOLTÁN ÉS LÁNYA KIÁLLÍTÁSA A TORONYGALÉRIÁBAN

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/t31.0-8/11893826_977548852309142_4085759025750376090_o.jpg  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/t31.0-8/11850713_977548995642461_4731263972282383159_o.jpg

 https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/t31.0-8/11026107_977549132309114_3614659992882971205_o.jpg  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/t31.0-8/11888566_977550095642351_5693767705460785071_o.jpg

2015.augusztus 10. GÖRÖGKATOLIKUS IFJÚSÁGI GYALOGOS ZARÁNDOKLAT

Több száz fiatal zarándokolt az idén is a Máriapócsi Szűzanyához augusztus 10-15 között. A résztvevők Hajdúböszörmény- Hajdúdorog – Nyíregyháza - Nagykálló Máriapócs útvonalat járták be. Zarándok útjuk első állomása a mi városunk volt, ahol szívélyes vendéglátásban  részesültek. Délutántól késő estig program sorozat várta őket. Másnap reggel testi és lelki táplálékot vettek magukhoz és újult erővel indultak útnak.

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11836678_931109166927470_2618922236078027575_n.jpg?oh=deedabe0c7b70d0f2f4f3da84a7e6cba&oe=5700D1BDhttps://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/v/t1.0-9/11822804_931108146927572_4879316697966121404_n.jpg?oh=83271c5dafc41a92efbc80b2072fbeaf&oe=570B69EF

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11846651_931111350260585_6541478198174095491_n.jpg?oh=7108a6c983c598ca5d6a408a282b0607&oe=570AC98Bhttps://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11825903_931111340260586_3665511798811636793_n.jpg?oh=7fa32c878093a3f486924d3b0ba1e749&oe=5707B66F

2015. augusztus MEGJELENT A GÖRÖD OLDAL ÚJSÁG ÜNNEPI SZÁMA

2015. augusztus 30. TEMPLOMUNK BÚCSÚJA

    

    

VASVÁRI PÁL TÁRSASÁG ELŐADÁSAI  A  2015-2016-os ÉVADBAN

2015. október 27. Bagossi Gáborné: 100 éves a Kálvineum

2015. november 10. Füstös Gyula: Biblia-fordítások

2015. november 24. Borók Imre: A görög városi zenéről

2015. december 8. Nagyenyedi Zoltán: Hangolódjunk a karácsonyra

2016. január 12. Gyulai Edit: Magyari Lajos költészete

2016. január 26. Dr. Sári Mihály: Magyarok az idő országútján és az útitársnépek

2016. február 9. Balla Sándor: Véletlen? Földtörténet és evolúció

2016. február 23. Csiha László: Híres böszörményi emberek

2016. március 8. Kerekesné Lévai Erika: Vasvári Pál

2016. március 22. Dr. Nagymihályi Géza: Kupola és minaret. Világképi harmónia Nagy Szulejmán korában (XVI. század)

2016 áprilisában  Kirándulás Tiszavasváriba. Találkozás a Vasvári Pál Társaság tagjaival.

2015. november 1. HALOTAKNAPI MEGEMLÉKEZÉS A GÖRÖGKATOLIKUS TEMETŐBEN

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12189843_969118279793225_2021409400908382993_n.jpg?oh=3f662c64769f5e7e0aea00ee64041f80&oe=574093E4  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12191497_969118189793234_2641888662022406481_n.jpg?oh=065c096430e47ede5f835bfb10e64098&oe=57407FBE

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11214229_969118043126582_4272182361261487201_n.jpg?oh=6005363628b3373efee4bfa2f44e7e45&oe=573C4A8D  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12189922_969100469795006_5437325974173252313_n.jpg?oh=b6ecefa21e3a5ad25cd258dfbb0c128c&oe=57019D7A

2015. december 6. SZENT MIKLÓS NAPJÁT ÜNNEPELTÜK

Egyik legkedvesebb ünnepeink közé tartozik a Mikulás napja. A zsúfolásig megtelt templomba megérkezett a várva-várt Mikulás, aki a gyereke nagy örömére több száz csomagot osztott szét. Ezen a napon a szent beszédet Kruppa Kirill teológus hallgató tartotta. Prédikációjának lényege volt: ” Kövessük Szent Miklós példáját, hogy Krisztusi legyen a karácsonyunk és az életünk”.

    

    

2015. december MISERUHÁK A TORONYGALÉRIÁBAN

Régebbi és ma is használatos szent ruhadarabokból nyílt kiállítás templomunk Toronygalériájában.

    

 

2015. december MEGJELENT A GÖRÖG OLDAL ÚJSÁG KARÁCSONYI SZÁMA

2015. december 20. KARÁCSONYI HANGVERSENY, ADVENTI KONCERT

Cserfes Énekegyüttes betlehemi játékot adtak elő. Bárdos Ildikó népi énekes és Molnár Miklós népzenész, régi karácsonyi énekeket és erdélyi kántálást mutattak be. Ildikó csengő hangja és férje hegedűjének hangja betöltötte az egész templomot.

Ezt követte a Városi és Pedagógus Kórus hangversenye. Nyitott szívvel a Szentlélek sugallata által, befogadtuk az ünnepváró imádságos énekeket.

Lelkünket megtisztítva, bűnbánatot tartva készültünk Jézus Krisztus fogadására.

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12369117_989895887715464_7464011973152268740_n.jpg?oh=02751454d40ebe839c2c3dda4efbd7b5&oe=57489AAD  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t1.0-9/224748_989896784382041_8100175929624698119_n.jpg?oh=ba197cc6c773a639ccd14afd585980fb&oe=570F4621

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12391442_989897387715314_5080911110079710827_n.jpg?oh=b83872186bceddfbffbbdb14c53e894b&oe=56FFEBE4  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12366219_989896301048756_336973559915585238_n.jpg?oh=b46872f331d112c2cf518fb387223493&oe=570962C6

2015. december 25-26.  ÜNNEPI LIRURGIA ÉS ERDÉLYI MÁRTA ELŐADÓMŰVÉSZ KARÁCSONYI MŰSORA

Erdélyi Márta szavalata és zenei kísérete, emelte az ünnep hangulatát. Fuvolán közreműködött Kapusi Sarolta.